MILJÖPOLICY

Wiklund Snickeri arbetar ständigt med att värna om miljön på både arbetsplatsen och i omgivningen. Våra produkter ska kännetecknas av hög kvalitet och det strävas efter att arbeta med miljövänliga råvaror.

Vi har en modern maskinpark, modern ventilations- och spånsuganläggning. Vårt spån går vidare och används i häststallar och virkesspillet går till ved. Sortering av övriga avfallsrester.